Παράπονα

Η Dentaland, αντιλαμβάνεται την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών της, ως τη μοναδική οδό προς την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και των παρεχομένων υπηρεσιών της.
 
Τα παράπονα και οι υποδείξεις των πελατών δίνουν στην εταιρεία πολύτιμη πληροφορία διότι αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος συνεχούς βελτίωσης η Dentaland, έχει δημιουργήσει την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων & Υποδείξεων Βελτίωσης η οποία:

  • Διαχειρίζεται συνολικά τις υποδείξεις και τα παράπονα όλων των πελατών της εταιρείας
  • Επικοινωνεί με όλους τους πελάτες εντός 8 εργασίμων ωρών
  • Εξετάζει προσεκτικά κάθε θέμα που αναφέρεται και φροντίζει για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο ή να κάνετε μία πρόταση βελτίωσης για το ηλεκτρονικό κατάστημα dentaland.gr, παρακαλώ στείλτε μας mail.